Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τις Ασφάλειες Αυτοκινήτων


-    Σωματικές Βλάβες : 1.220.000 euro / κατά περίπτωση και κατ' άτομο
-    Υλικές Ζημίες :        1.220.000 euro / κατά περίπτωση ανά ατύχημα


ΤΙ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΩ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΥ ;

-    Πρωτότυπο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο
-    Βεβαίωση Ασφάλισης και ειδικό σήμα του νόμου 489/1976
-    Γενικούς και ειδικούς όρους ασφάλισης
-    Δήλωση υπαναχώρησης
-    Δήλωση εναντίωσης
-    Δήλωση ατυχήματος

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΝ ΕΜΠΛΑΚΟΥΜΕ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ;

Αρχικά να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας.
Να σταματήσουμε αμέσως στον τόπο του ατυχήματος, αφού πρώτα διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη και ασφαλή κίνηση των άλλων οχημάτων τοποθετώντας προειδοποιητικό τρίγωνο ώστε να αποτρέψουμε και άλλο πιθανό ατύχημα.
Να καλέσουμε αμέσως την άμεση δράση (100), το ΕΚΑΒ (166) εάν υπάρχουν τραυματίες και την πυροσβεστική (199) εάν υπάρχουν εγκλωβισμένοι ή πυρκαγιά. Να φροντίσουμε όσο μπορούμε τους τραυματίες μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ.

Στη συνέχεια να καλέσουμε την φροντίδα ατυχήματος της ασφαλιστικής μας εταιρείας για να καταγράψει το συμβάν, να τραβήξει φωτογραφίες στον τόπο του ατυχήματος, να βοηθήσει για τη συμπλήρωση της δήλωσης ατυχήματος ή του έντυπου φιλικού διακανονισμού και να μας παρέχει δωρεάν ρυμούλκηση εφόσον προβλέπεται στο συμβόλαιό μας.
Ενημερώνουμε επίσης τον ασφαλιστικό μας πράκτορα ή σύμβουλο, για το συμβάν ώστε να μας υποδείξει την κατάλληλη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε για τη συντομότερη διεκπεραίωση της υπόθεσής μας.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ;

Με το νόμο 489/1976 συστάθηκε το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων». Λειτουργεί ως ένα ταμείο στο οποίο συνεισφέρουν τα μέλη του που είναι όλες οι Ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν στην Ελλάδα. Σκοπός του είναι να αποζημιώνει σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές (υπό ορισμένες προϋποθέσεις) που προκλήθηκαν από άγνωστα, ανασφάλιστα οχήματα ή από οχήματα των οποίων ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής τους εταιρείας.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΜΕ ΑΤΥΧΗΜΑ ;

Δεν έχουμε καμία επιβάρυνση στα ασφάλιστρά μας εφόσον η ασφαλιστική μας εταιρεία, μας παρέχει με πολύ μικρό κόστος την κάλυψη Προστασία Bonus Malus. Σε αντίθετη περίπτωση τα ασφάλιστρα της αστικής ευθύνης και των ιδίων ζημιών (εφόσον υπάρχει αυτή η κάλυψη) αυξάνονται ανάλογα με το ποσοστό που ορίζει η ασφαλιστική μας εταιρεία και βρίσκεται στους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου μας.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΝΕΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ;

Κάθε οδηγός οχήματος που είναι κάτω των 23 ετών (χρονολογικά) ή το δίπλωμά του δεν έχει κλείσει χρόνο από την ημερομηνία έκδοσής του, θεωρείται νέος οδηγός και θα πρέπει να το δηλώσει στην ασφαλιστική του εταιρεία για να πληρώσει το επασφάλιστρο στα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης και ιδίων ζημιών.
Σημείωση : κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες επιβαρύνουν με επασφάλιστρο και τους οδηγούς ηλικίας άνω των 70 ετών.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΡΥΜΟΥΛΚΙΣΗΣ ;  

Kάθε ίδιοκτήτης οχήματος που φέρει κοτσαδόρο και ρυμουλκεί ρυμουκλούμενο ( μπαγκαζιέρα, βάρκα, τροχόσπιτο κ.λ.π), θα πρέπει να το δηλώσει στην ασφαλιστική του εταιρεία γιά να πληρώσει το επασφάλιστρο που αναλογεί. Έτσι καλύπτονται οι ζημιές που τυχόν θα προκληθούν από το ρυμουλκούμενο κατά τη διάρκεια ρυμούλκισής του.                                 Σημείωση : Για τη ρυμούλκιση απαιτείται η έκδοση ειδικής άδειας από τις αρμόδειες υπηρεσίες.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΦΙΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ;

Ο φιλικός διακανονισμός είναι μια συμφωνία στην οποία έχουν προχωρήσει οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες στον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτων και εξασφαλίζει την εύκολη και γρήγορη αποζημίωση του ανυπαίτιου οδηγού απευθείας από την ασφαλιστική του εταιρεία.
Για να ισχύει ο φιλικός διακανονισμός πρέπει ναι ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις :

-    Το ατύχημα να έχει συμβεί εντός Ελλάδος και οι ασφαλιστικές εταιρίες των εμπλεκόμενων οχημάτων, να έχουν προσχωρήσει στο θεσμό του φιλικού διακανονισμού.
-    Οι  εμπλεκόμενοι οδηγοί να συμπληρώσουν και να υπογράψουν τη Φιλική Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος και να τη στείλουν στις ασφαλιστικές τους εταιρείες
-    Να μην υπάρχει σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.
-    Το εκτιμώμενο ποσό αποζημίωσης για τις υλικές ζημιές να μην υπερβαίνει τα 6.500 ευρώ και γιά τις σωματικές βλάβες να μην υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ γιά κάθε ατύχημα συνολικά και με ανώτατο όριο ανά ζημιοθέν πρόσωπο τα 12.000 ευρώ.
-    Στην περίπτωση που δεν συμπληρωθεί Φιλική Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος, υπάρχει η δυνατότητα ο οδηγός που δεν ευθύνεται να κάνει Αρνητική Δήλωση στην εταιρεία του και εκείνη θα αναλάβει την επικοινωνία με την εταιρεία του υπαίτιου οδηγού προκειμένου να αποζημιωθεί ο πελάτης της.