Παραβάσεις ΚΟΚ - Ποινές

Παραβάσεις του ΚΟΚ και ποινές. Πρέπει όλοι να ήμαστε προσεκτικοί, μια παράβαση του ΚΟΚ μπορεί να κοστίσει πολύ ακριβότερα και από μια υλική ζημιά.

Περισσότερα...

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τις Ασφάλειες Αυτοκινήτων

Την κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες, για τις οποίες, έχουμε την ευθύνη ως ιδιοκτήτες ή ως οδηγοί ενός οχήματος. Επίσης ασφαλισμένοι είναι και οι τυχόν τρίτοι επιβαίνοντες στο όχημά μας. Οι ελάχιστες από τον νόμο υποχρεωτικές καλύψεις είναι :

Περισσότερα...

Συμβουλές Οδικής Ασφάλειας

Οι σημαντικότεροι κανόνες που πρέπει να εφαρμόζουμε για να οδηγούμε με ασφάλεια είναι οι παρακάτω:

Περισσότερα...

Προεραιτικές καλύψεις

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΚΑΛΥΨΗ ΠΥΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΡΓΙΩΝ ;
Η παρεχόμενη κάλυψη πυρός επεκτείνεται κατά τη διάρκεια στάσεων και απεργιών, από πρόσωπα που απεργούν αυτοτελώς ή δια λογαριασμό ή σε συσχέτιση με κάποια οργάνωση.

Περισσότερα...

Ασφαλιστικοί Όροι

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ

Αντασφάλιση είναι η ασφάλιση από τρίτο της ασφαλιστικής κάλυψης που προσέφερε ο ασφαλιστής ή πιο απλά η ασφάλιση μέρους του κινδύνου που ανέλαβε ένας ασφαλιστής από έναν άλλο  εξειδικευμένο ασφαλιστή που ονομάζεται αντασφαλιστής. Με απλά λόγια, η αντασφάλιση είναι η ασφάλιση της ασφάλισης.

Περισσότερα...