Η σίγουρη ασφάλιση επαγγελματικού οχήματος

Η ασφάλεια του φορτηγού σας , του επαγγελματικού οχήματός σας, με τις πιο φθηνές τιμές της αγοράς, είναι η δουλειά μας. Είτε πρόκειται γιά φορτηγό ΙΧ (Φορτηγό ιδιωτικής χρήσης), είτε πρόκειται γιά φορτηγό ΔΧ (Φορτηγό Δημοσίας Χρήσης)  έχουμε τη δυνατότητα να σας παρέχουμε ασφάλιση σε πολύ φθηνή τιμή. Παράλληλα η σιγουριά της ολοκληρωμένης ασφάλισης με τις   προτεινόμενες ασφαλιστικές λύσεις είναι το αποτέλεσμα της μακρόχρονης εμπειρίας μας στον Ασφαλιστικό κλάδο.

Ασφάλειες Φορτηγών

Για Ασφάλειες Φορτηγών: 2105233888

Το φορτηγό για τον κάθε επαγγελματία και την κάθε επιχείρηση είναι ένα εργαλείο δουλειάς και όχι ένα απλό  μεταφορικό μέσο. 

Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να σας προσφέρουμε ασφάλεια φορτηγού σε φθηνή τιμή και σε αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες.

Εκτός από τα συμβόλαια ετήσιας και εξάμηνης διάρκειας υπάρχει σε κάποιες ασφαλιστικές εταιρίες δυνατότητα έκδοσης και συμβολαίων τρίμηνης διάρκειας.

Εξαμηνιαία Συνολικά ασφάλιστρα φορτηγού Ι.Χ.

        

Eως 10 'Ιπποι

Από 113,00 €

11-15 Ίπποι

   Από  178,00 €      

16-20 Ίπποι

Από  175,00€


Οί παραπάνω ενδεικτικές τιμές περιλαμβάνουν:

  • ·                 Υλικές ζημιές & σωματικές βλάβες προς τρίτους.
  • ·                 Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
  • ·                 Φροντίδα ατυχήματος

Η ασφάλιση του φορτηγού σας γίνεται με ένα τηλεφώνημα  και παραδίδεται όπου εσείς θέλετε.