Ασφάλεια μοτοσικλέτας

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις Ασφάλειες Μοτοσυκλέτας - Ασφάλεια μοτοσικλέτας

Η ασφάλεια μοτοσικλέτας είναι υποχρεωτική από τον νόμο 489/1976. Η υποχρεωτική ασφάλιση περιλαμβάνει μόνον την κάλυψη αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές προς τρίτους. Τα κατώτατα όρια στην ασφαλιστική κάλυψη ορίζονται από το νόμο στο 1.220.000 ευρώ ανά θύμα γιά τις σωματικές βλάβες, και αντίστοιχα επίσης στο 1.220.000 ευρώ γιά τις υλικές ζημιές ανά ατύχημα, ανεξάρτητα από των αριθμό των θυμάτων