Ασφάλεια σκάφους

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις Ασφάλειες Σκαφών - Ασφάλεια σκάφους

Η ασφαλιση όλων των ταχυπλόων σκαφών καθώς επίσης και όλων των πλοίων αναψυχής, όπως αυτά καθορίζονται από το Ν. 4256/2014 και το Ν. 4276/2014, είναι υποχρεωτική για τους κινδύνους σωματικών βλαβών, υλικών ζημιών και θαλάσσιας ρύπανσης.