Γιά μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού & μοτοσυκλέτες μικρού κυβισμού

Η ασφάλιση  της μοτοσυκλέτας σας, ‘όπως και οποιουδήποτε οχήματος σας είναι για μας υποχρέωση. Καλή τιμή, προσαρμοσμένη στα οικονομικά σας δεδομένα, και πάντα προσεκτικά επιλεγμένη ασφαλιστική πρόταση Μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού , μοτοσυκλέτες μικρού κυβισμού, με οδική βοήθεια ή και νομική προστασία.