Κατοικία - Ασφάλιση και εξασφάλιση

Η ασφάλιση  και εξασφάλιση από τους πιθανούς κινδύνους, της κατοικίας και της  περιουσίας σας γενικά,  είναι  ο σκοπός μας. Καταγράφουμε τις ανάγκες σας, τις αξιολογούμε  και σας προτείνουμε τις οικονομικότερες ασφαλιστικές λύσεις. Ασφάλειες  κατά πυρός,  κλοπής,  ενυπόθηκα δανείων, αστικής ευθύνης  κλπ. σε πολύ φθηνές τιμές