Ασφάλιση σπιτιού τιμές

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις Ασφάλειες κατοικίας - Ασφάλιση σπιτιού τιμές

Εμείς  μπορούμε για την ασφάλιση του σπιτιού σας να σας δώσουμε πολύ χαμηλές και ανταγωνιστικές τιμές, σε συνεργασία με τις πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες.

Γιά παράδειγμα αν αγοράσατε το σπίτι σας με ενυπόθηκο στεγαστικό δάνειο, τα ετήσια συνολικά ασφάλιστρα για τις καλύψεις πυρκαγιάς και σεισμού είναι 1,20 € ανά 1,000 ευρώ ασφαλιζόμενης αξίας του σπιτιού σας.