Ασφάλειες κατοικίας

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις Ασφάλειες κατοικίας- Ασφαλίσεις κατοικίας

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια κατοικίας παρέχονται τόσο για τους ιδιοκτήτες, όσο και για τους ενοικιαστές. Με την ασφάλεια σπιτιού μπορείτε να επιλέξετε την κάλυψη του κτιρίου καθώς επίσης και του περιεχομένου του. Ανάλογα με τις ανάγκες σας μπορείτε να επιλέξετε ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα το οποίο θα περιλαμβάνει όσες καλύψεις θεωρείτε αναγκαίες για την εξασφάλιση του σπιτιού σας.